برج خنک کننده

شرکت برج خنک کننده از سال ۹۲ فعالیت خود را در زمینه تولید برج خنک کننده و چیلر و نصب راه اندازی آن شروع کرده است. این شرکت در زمینه های زیر فعال دارد:

برج خنک کننده

برج خنک کننده به زبان ساده وسیله‌ای برای دفع حرارت...

برج خنک کن

برج‌ خنک‌کن معمولاً با تبخیر آب، حرارت ایجاد شده در...

چیلر

چیلر در توضیحی ساده ستگاهی است که حرارت را از...

برج خنک کننده چیست؟

برج خنک کننده

برج خنک کننده به زبان ساده وسیله‌ای برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده در چگالنده به جو از طریق...

ادامه

برج خنک کن

برج‌ خنک‌کن معمولاً با تبخیر آب، حرارت ایجاد شده در یک واحد شیمیایی را دفع کرده و سیال سرویس را...

ادامه

چیلر

چیلر در توضیحی ساده ستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار یا...

ادامه

آخرین نوشته های بلاگ

برج خنک کننده چیلر چیست

یکی از زمینه های اصلی استفاده از برج خنک کننده، استفاده از این دستگاه بعنوان پیش خنک...

ادامه مطلب

محل نصب برج های خنک کننده

اگر بتوان برج خنک کن را در فضای باز با جریان هوای آزاد قرار داد در حصول...

ادامه مطلب

قیمت برج خنک کننده

مهمترین موضوع در تعیین قیمت برج خنک کننده ، ضخامت بدنه و میزان الیاف یا رزین مورد...

ادامه مطلب